doanh-nghiep

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Để phù hợp với từng giai đoạn hoạt động kinh doanh khác nhau, doanh nghiệp thường có nhu cầu sửa đổi/cập nhật thêm các thông tin, nội dung đăng ký kinh doanh mới. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp có những thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo thay đổi lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

1. Khi nào thực hiện Đăng ký thay đổi và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

  • Các trường hợp phải thực hiện Đăng ký thay đổi

– Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty;

– Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty (tăng/giảm vốn);

– Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty/thành viên góp vốn/cổ đông;

– Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên/cổ đông công ty.

  • Các trường hợp phải thực hiện Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi/bổ sung/thêm mới/xóa ngành, nghề kinh doanh của công ty;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

– Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập/ thông tin của cổ đông sáng lập;

2. Hồ sơ Đăng ký/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết; định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Danh sách thành viên/cổ đông trong trường hợp thay đổi thành viên/cổ đông, vốn điều lệ công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng, Giấy chứng nhận góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn góp, tiếp nhận thêm thành viên/cổ đông công ty;

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, liên hệ ngay đến số hotline hoặc gửi email đến: luatthanhbinh@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ thêm.

Leave a comment