doanh-nghiep

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

“Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.”

Điều kiện để thành lập công ty bao gồm:

– Tên Công ty: Được viết bằng Tiếng Việt; Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó;

– Địa chỉ trụ sở chính: Phải có đầy đủ 4 cấp bao gồm: số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã; phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Vốn điều lệ: Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản;

– Ngành nghề kinh doanh: Theo Luật quy định, doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, không giới hạn số lượng ngành nghề kinh doanh. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định;

– Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp; Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;

– Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với DN xã hội);

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội (đối với trường hợp chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội);

– Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định); Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

– Giấy ủy quyền cho người làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ tại:

– Trực tiếp: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trực tuyến: Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời gian trả kết quả: 03 ngày

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp các bước như: Khắc mẫu dấu công ty; Nộp tờ khai thuế môn bài và Đăng ký hóa đơn điện tử cho công ty,.. để hoàn tất các thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là tư vấn của Luật Thanh Bình về thành lập Doanh nghiệp tư nhân. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luatthanhbinh@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ thêm

Leave a comment