doanh-nghiep

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp Điều kiện thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên – Về thành viên: Phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn và tối đa không được vượt quá 50 thành viên. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức; – Về tên công ty: tên công ty phải có ít nhất hai thành tố là “ Công ty trách nhiệm hữu hạn/Công ty TNHH + Tên riêng”; Được viết bằng Tiếng Việt; Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó; – Về vốn điều lệ: không giới hạn mức vốn tối thiểu và tối đa, trừ trường hợp ngành nghề đăng ký của công ty yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định này. – Địa chỉ trụ sở chính: Phải có đầy đủ 4 cấp bao gồm: số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã; phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Về ngành nghề: Theo Luật quy định, doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, không giới hạn số lượng ngành nghề kinh doanh. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. – Điều kiện về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp; Nếu có từ 02 người đại diện pháp luật thì phải ghi rõ quyền hạn, chức danh, nhiệm vụ cụ thể quy định tại điều lệ công ty. Hồ sơ thành lập: – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; – Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền); – Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là người nước ngoài; – Giấy ủy quyền cho người làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; – Giấy tờ pháp lý (bản sao y): + Của cá nhân là thành viên công ty; + Của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; (Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự); + Của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền. Nộp hồ sơ tại: – Trực tiếp: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. – Trực tuyến: Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Thời gian nhận phản hồi kết quả: 03 ngày làm việc Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp các bước như: Khắc mẫu dấu công ty; Nộp tờ khai thuế môn bài và Đăng ký hóa đơn điện tử cho công ty,.. để hoàn tất các thủ tục thành lập Công ty. Trên đây là tư vấn của Luật Thanh Bình về thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luatthanhbinh@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ thêm

Leave a comment