doanh-nghiep

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp có từ 03 thành viên trở lên, là tổ chức, cá nhân. Phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, các thành viên nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Chỉ có Công ty Cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này. Khi đủ điều kiện, chỉ có Công ty Cổ phần đã thành Công ty Đại chúng mới được giao dịch trên sàn chứng khoán, còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này.

Điều kiện thành lập:

– Tên Công ty: Được viết bằng Tiếng Việt; Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó; Được quy định viết như sau: “Công ty Cổ phần + Tên công ty”

– Địa chỉ trụ sở chính: Phải có đầy đủ 4 cấp bao gồm: số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã; phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể.

– Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Theo Luật quy định, doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, không giới hạn số lượng ngành nghề kinh doanh. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định

– Điều kiện về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp; Nếu có từ 02 người đại diện pháp luật thì phải ghi rõ quyền hạn, chức danh, nhiệm vụ cụ thể quy định tại điều lệ công ty.

Hồ sơ thành lập:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền)

– Danh sách thành viên;

– Giấy ủy quyền cho người làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý (bản sao y) của:

+ Của cá nhân là thành viên công ty;

+ Của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

+ Của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

+ Của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.

Nộp hồ sơ tại:

– Trực tiếp: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trực tuyến: Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời gian nhận phản hồi kết quả: 03 ngày làm việc

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp các bước như: Khắc mẫu dấu công ty; Nộp tờ khai thuế môn bài và Đăng ký hóa đơn điện tử cho công ty,.. để hoàn tất các thủ tục thành lập Công ty Cổ Phần.

Trên đây là tư vấn của Luật Thanh Bình về thành lập Công ty Cổ phần. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhbinh@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ thêm.

Leave a comment