doanh-nghiep

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

                  Sau một khoảng thời gian hoạt động, doanh nghiệp của bạn đã dần ổn định hơn nên bạn có dự kiến mở rộng phạm vi hoạt động để tiếp cận nguồn khách hàng, thị trường mới? Đây là lúc bạn nên thành lập các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như: Chi nhánh, Văn Phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Vậy việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm những gì?

1. Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh là gì?

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, các hoạt động tạo ra lợi nhuận trực tiếp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền (quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh,…). Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó (cung cấp thông tin, văn phòng liên lạc, thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại,…) nhưng không được thực hiện hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp

– Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (thực hiện các giao dịch mua bán tại nhiều tỉnh, thành khác nhau nhằm: Giảm chi phí vận chuyển, tăng doanh thu hay tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng…). Tuy nhiên địa điểm kinh doanh không có mã số thuế và con dấu riêng, không có tư cách pháp nhân của công ty và không có chức
năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

2. Hồ sơ thành lập.

2.1 Đối với Chi nhánh và Văn phòng đại diện.

a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

b) Các văn bản nội bộ riêng biệt trong từng loại hình công ty:

– Công ty TNHH Một Thành Viên: Bản sao Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Công ty TNHH nhiều thành viên: Bản sao Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Công ty Cổ Phần: Bản sao Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

d) Giấy Ủy quyền cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2.2 Đối với địa điểm kinh doanh

a) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

b) Giấy Ủy quyền cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Để biết thêm chi tiết về quy trình thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ đến email: luathanhbinh@gmail.com để được tư vấn chi tiết hơn.

Leave a comment