Tag : Thay đổi

doanh-nghiep — 3 Tháng Tám, 2022

CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ KHI THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi liên lạc trực tiếp và tiến hành các hoạt động kinh doanh chủ chốt, được thể hiện thông tin trên Giấy...

doanh-nghiep — 2 Tháng Tám, 2022

CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

     Khác với việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ...