Tag : Thành lập mới

doanh-nghiep — 28 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

                  Sau một khoảng thời gian hoạt động, doanh nghiệp của bạn đã dần ổn định hơn nên bạn có dự...

doanh-nghiep — 26 Tháng Bảy, 2022

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Vào những tháng đầu tiên của năm 2022, Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kinh tế nước ta, nhằm thúc đẩy...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp có từ 03 thành viên trở lên, là tổ chức, cá nhân. Phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động...

thue — 28 Tháng Chín, 2021

Vivense nec iaculis pendise tempus enim maximus the drana vivense quam suscipit

Quisque nec iaculis nibh. Suspendisse tempus orci nec enim maximus quis maximus que suscipit. Fusce dignissim turpis eu neque vehicula condimentum. Morbi pretium orci sed elementum lacinia sapien leo...

ke-toan — 13 Tháng Chín, 2021

Người nước ngoài mua cổ phần công ty Việt Nam

Quisque nec iaculis nibh. Suspendisse tempus orci nec enim maximus quis maximus que suscipit. Fusce dignissim turpis eu neque vehicula condimentum. Morbi pretium orci sed elementum lacinia sapien leo...