Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế, Luật doanh nghiệp 2020 không hạn chế ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp được quyền tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh, trừ các ngành nghề bị pháp luật cấm. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi đăng ký, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ giấy tờ/văn bản có liên quan theo yêu cầu của luật điều chỉnh ngành nghề mà doanh nghiệp đã chọn và duy trì điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. (Các ngành nghề khác nhau sẽ có văn bản luật điều chỉnh và yêu cầu về điều kiện khác nhau)

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, khi muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì phải có trách nhiệm thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Công ty Thanh Bình với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ giúp bạn giải đáp các vấn đề về thủ tục và các quy định cần lưu ý thông qua bài viết sau:

Bước 1: Lập danh sách ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp muốn đăng ký

Dựa trên tình hình hoạt động của công ty và kế hoạch dự định mở rộng thị trường tương lai, doanh nghiệp ghi chú lại các ngành cần đăng ký và gửi cho chúng tôi thực hiện tư vấn các nội dung bao gồm:

– Mã ngành tương ứng với ngành nghề kinh doanh theo luật định (Thêm mã ngành/Xóa mã ngành/Bổ sung mã ngành);

– Có thuộc ngành nghề bị cấm hay không?

– Nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần đáp ứng các tiêu chí nào?

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo nội dung tư vấn trước đó, Quý khách cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan để Công ty Thanh Bình sẽ tiến hành thẩm định tính pháp lý và soạn thảo các hồ sơ cần thiết theo quy định. 

Bước 3: Kiểm tra và ký tên

Tiến hành gửi lại hồ sơ để Quý khách kiểm tra và ký tên theo đúng thẩm quyền luật định.

Bước 4: Nộp hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh

Thay mặt Quý khách nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ đến khi được Cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để được hỗ trợ, tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ vào số hotline hoặc gửi các thắc mắc của Quý khách hàng đến Email: luatthanhbinh@gmail.com

Case Studies