doanh-nghiep

CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

     Khác với việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện đơn giản hơn. Vậy khi nào thì ta thực hiện Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

     1. Trường hợp doanh nghiệp phải Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

     Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tính trung thực; chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác; chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Do đó, ta thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin doanh nghiệp khi thuộc các nội dung về: số điện thoại, email, fax, cập nhật thông tin của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông/người đại diện pháp luật (giấy tờ pháp lý, địa chỉ, số điện thoại liên lạc,…)

     Lưu ý: Căn cứ theo Khoản 01 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.” Việc bổ sung số điện thoại của doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc.

     2. Hồ sơ Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  • Phụ lục II-5: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu bắt buộc theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Giấy tờ pháp lý cá nhân (trong trường hợp thay đổi thông tin chủ sở hữu/thành viên/cổ đông/người đại diện pháp luật);
  • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện việc nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

     Mọi thông tin cơ bản của một doanh nghiệp sẽ được công bố trên Cổng đăng kí doanh nghiệp quốc gia để phục vụ cho việc tra cứu, thẩm định khi Cơ quan chức năng có yêu cầu và đối với đối tác làm ăn đang có dự định hợp tác, giao dịch. Nên việc cập nhật thông tin kịp thời, nhanh chóng là thật sự rất cần thiết.

     Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hệ ngay đến số hotline hoặc gửi thông tin vào email: luatthanhbinh@gmail.com để được tư vấn chi tiết hơn.

Leave a comment