All posts by Admin

doanh-nghiep — 2 Tháng Tám, 2022

CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

     Khác với việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ...

doanh-nghiep — 2 Tháng Tám, 2022

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Để phù hợp với từng giai đoạn hoạt động kinh doanh khác nhau, doanh nghiệp thường có nhu cầu sửa đổi/cập nhật thêm các thông tin, nội dung đăng...

doanh-nghiep — 28 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

                  Sau một khoảng thời gian hoạt động, doanh nghiệp của bạn đã dần ổn định hơn nên bạn có dự...

doanh-nghiep — 26 Tháng Bảy, 2022

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Vào những tháng đầu tiên của năm 2022, Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kinh tế nước ta, nhằm thúc đẩy...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp có từ 03 thành viên trở lên, là tổ chức, cá nhân. Phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ...

doanh-nghiep — 13 Tháng Bảy, 2022

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động...

khac — 23 Tháng Năm, 2022

Đây là bài viết mẫu

Copy đoạn văn 1 vào đây Copy đoạn văn 2 vào đây Copy đoạn văn 3 vào đây “Copy trích dẫn nếu có vào đây, nếu không có trích...

  • 1
  • 2